İstanbul Kültür Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

İş Güvenliği Uzmanımız ve İşyeri Hekimimizin yaptığı ortam gözlemleri sonucunda saptanan uygunsuzluk veya tehlikeler noter tasdikli Tehlike Tespit defterine kaydedilir. Ayrıca Tehlike Tespit ve Düzeltici / Önleyici Faaliyet formu hazırlanır. Tespit edilen uygunsuzluk veya tehlikelerin giderilmesi için hazırlanan Tehlike Tespit ve Düzeltici / Önleyici Faaliyet Formu çözüm üretecek birime / bölüme ön yazı ile gönderilir. Bu şekilde tespit edilen tehlike veya uygunsuzluğun giderilmesi için farkındalık yaratılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunan yerleşkelerde periyodik olarak kurul toplantıları yapılır. Yapılan çalışmalar ve gözlemlerden yola çıkarak yapılması gerekenler hakkında bilgi paylaşımında bulunulur.

Çalışanların acil durumlarda bilinçli davranmalarını sağlamak amacıyla acil durum bina boşaltma tatbikatları yapılmaktadır.