İKÜ'de İş Sağlığı Güvenliği

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince üniversite yerleşkelerinde yapılması gerekenlerin yerine getirilmesi ve takip edilmesi amacı ile kurulmuştur.

Üniversitemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından,

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapılması ve takip edilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına ait yıllık plan hazırlanması ve uygulanması,
 • Çalışma ortamına ait Risk Analizi yapılması,
 • Çalışma ortamına ait Acil Durum Eylem Planını hazırlanması
 • Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği temel eğitimlerinin verilmesi,
 • Çalışma ortamında gözlem yapılarak, tespit edilen aksaklıkların işverene bildirmesi ve takip edilmesi,
 • Çalışma ortamına ait düzenlemelerde gerektiğinde görüş bildirilmesi,
 • Çalışma ortamında yer alan ekipman ve cihazların yönetmeliklere uygun olarak periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerinin yapılmasının sağlanması,
 • İşyerinde olabilecek iş kazaları, meslek hastalıkları tanıları hakkında değerlendirme yapmak ve gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlamak. Bu hususta gerekli düzeltici / önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının etkin yürütülebilmesi için diğer bölümlerle işbirliği içinde olmak,
 • Yukarıda yer alan işleyişlere ait dokümantasyonu oluşturmak, arşivlemek,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler gereğince yapılması gereken çalışmaların yerine getirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.