İstanbul Kültür Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına İşyeri Hekimi ile başlanmış, Aralık 2014’de İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmesi ile bu kapsamdaki sorumlulukların yerine getirilmesine devam edilmiştir.

Çalışmalar kapsamında, çalışan sayısının 50’nin üzerinde olduğu bölümlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları kurulmuş, çalışan sayılarının 50’nin altında olduğu bölümlerde ise İş Sağlığı ve Güvenliği ekipleri oluşturulmuştur. Tüm yerleşkeler için risk analizleri yapılmış ve acil durum eylem planları hazırlanmıştır.

İşe girişlerde, çalışanların İşyeri Hekimi tarafından yapılan sağlık muayenesinden uygunluk onayı alınmaktadır. Gerektiğinde sağlık konusunda ek tetkikler istenmektedir.

İşyeri Hekimi
Uzm. Dr.
Dilek Baykal

Dr. Dilek Baykal

İSG Uzmanı (A)

Cumhur Gültekin
Öğr. Gör.  Zeynep LAÇİN AKTAŞ